Kontakt

Ďalšie informácie o tomto lieku získate u miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

Schwabe Slovakia s.r.o.
Gröslingova 58
811 09 Bratislava

Tel. / Fax: +421 2 52 924 583
E-mail: info(a)schwabe.sk

Kontaktní formulář


Do poľa prosím napíšete číslicami hodnotu Päťdesiatpäť : *